Laatste nieuws PropertyNl.com

Welkom bij Connect Real Estate


Connect Real Estate is gespecialiseerd in commercieel vastgoed, specifiek kantoor-, winkelruimten en bedrijfsgebouwen, in Utrecht en de directe randgemeenten. Wij richten ons op het begeleiden en samenbrengen van gebruikers en eigenaren van onroerende zaken.

Een bedrijfspand zomaar in de verhuur of verkoop nemen, doen we niet als vanzelfsprekend. We willen weten wat u wilt bereiken en wat de mogelijkheden van een object zijn. Zo zullen wij het niet nalaten om vooral ook te kijken naar herbestemmingen van objecten. Een groot onderscheidend vermogen van Connect Real Estate ten opzichte van de traditionele markt is het denken in duurzame oplossingen.

Ons dienstenpakket bestaat uit:

  • aanhuur
  • verhuur
  • aankoop
  • verkoop
  • taxaties
  • beleggingen
  • research
     

 

Wij werken met een bijzondere focus op duurzaam (herontwikkelbaar) vastgoed en zijn onderscheidend met onze regionale expertise, proactieve werkwijze, professionele aanpak en persoonlijke aandacht .